กศน.อำเภอห้างฉัตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมัครเรียนออนไลน์ ตามลิงค์นี้ค่ะ

https://forms.gle/Kb7DLRxgWJpUoXKW6

 

ระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สนใจติดต่อได้ที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โทร... 054269432