กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สนใจติดต่อได้ที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โทร... 054269432