ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร