หัวข้อข่าว : โครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กศนตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ดำเนินการ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีวัน เมืองมูล ผู้ใหญ่บ้านหัวทุ่ง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาหารขนม โดยมีนางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ตำบลหนองหล่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ได้รับการนิเทศติดตามจากนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร และนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร มานิเทศติดตามพร้อมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม

.