หัวข้อข่าว : โครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุไตรมาสที่ 1-2
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 มีนาคม 2565 กศน.ตำบลหนองหล่มดำเนินการจัดโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการตัดตุงล้านนา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหัวทุ่งหมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีวัน เมืองมูล ผู้ใหญ่บ้านหัวทุ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ตำบลหนองหล่ม เป็นวิทยากร ได้รับการนิเทศติดตามจาก นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอกครู อาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร

.