หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรเพาะเห็ดถุง
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลหนองหล่มได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรเพาะเห็ดถุง ณ บ้านแม่ยิ่ง หมู่ที่ 4 โดยมีนายศุภกิจ จิตติพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการเพาะเห็ด การเพาะเห็ด การเขี่ยเชื้อ การดูแลรักษา การขายและการจัดจำหน่าย โดยมีนางสาวเกศสุดา ใชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร มานิเทศติดตาม

.