หัวข้อข่าว : โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมสังคมประชาธิปไตย
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมสังคมประชาธิปไตย ณ บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานกกต.จังหวัดลำปาง ให้นางสุชานาถทำ ชาวนา และนายสหภพ น้อยมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง หลักการประชาธิปไตยและสถานการณ์ประชาธิปไตย บทบาท สิทธิ หน้าที่ของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการปฏิบัติตนอย่างไรในการเลือกตั้ง โดยมีนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก และนายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอห้างฉัตร มานิเทศติดตามและดำเนินการจัดกิจกรรม

.