หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพ กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอ ห้างฉัตร ร่วมต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำโดยนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ และนายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา เพื่อนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(covid-19) และผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพของครู กศน.ตำบล ในการนี้ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน การนำเสนอการเรียนรู้ของผู้เรียนให้หลากหลายในด้านการใช้เทคโนโลยี Application เพิ่มเติมในการเรียนรู้ ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

.