หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 กศน. ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง)​ “หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล" จำนวน 3 ชั่วโมง ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบล หนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 โดยมีนางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้รับการนิเทศจากนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสา กศน.อำเภอห้างฉัตร

.