หัวข้อข่าว : ารประเมินพนักงานราชการกศน.อำเภอห้างฉัตร
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการกศน.อำเภอห้างฉัตร ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปีงบประมาณ 2564 กศน.ตำบลหนองหล่ม โดยมีนางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ตำบลหนองหล่มเข้ารับการประเมิน ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

.