หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง)​ "หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ การขายออนไลน์"
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 9 มีนาคม 2564 กศน. ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง)​ "หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ การขายออนไลน์" จำนวน 5 ชั่วโมง ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 โดยมี นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน. ตำบลหนองหล่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร มานิเทศติดตาม

.