หัวข้อข่าว : โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรม สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กศน. ตำบลหนองหล่มได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรม สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ มานันตา กำนันตำบลหนองหล่ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ​ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพสต.ตำบลหนองหล่ม และนางสุเพ็ญ ฉัตรแก้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และการป้องกันภัยจากโรคภัยต่าง ๆ อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมการออกกำลังกายรำไทเก็ก และกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง สร้างความรู้ ความสนุกสนาน คลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ และได้รับการนิเทศติดตามจากนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร

.