วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดเวียงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนายปิตุพงศ์ เทพวีระพงศ์ ปลัดอำเภอ โดยมีกิจกรรมบริการของ กศน.อำเภอห้างฉัตรประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตร “การทำบัวลอยฟักทองมะพร้าวอ่อน” กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ “สมุดบันทึกจากกระดาษรีไซเคิล”, กิจกรรมบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือจากประชาชน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร