วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ  ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกิจกรรมมีดังนี้  
1. ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิภาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
2. ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง