วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการออกเยี่ยมราษรฯ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ติดเตียง) ในพื้นที่ตำบลเวียงตาล(หมู่ที่ 2, 3, 5) ร่วมกับภาคส่วน โดยมีนางจิดาภา  สิรชิณาชัย เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอห้างฉัตร, นางสาวสไบทิพย์  ภูวังหม้อ กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร, นางศิรินยา  ไชยทาน กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ร่วมทีมจิตอาสาในการออกปฏิบัติการดังกล่าว