วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง