วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง