วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด(กศจ.) โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2563 - 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง