วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง