นที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้รับมอบหมายจาก นางสาวชนิสรา  พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมโครงการ “ล้านเมล็ดพันธุ์ กศน.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยมีคณะครูและนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ประกอบด้วย ต้นฟ้าทะลาย  ต้นกระชาย ต้นไพล  ต้นขิง และขมิ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ณ กศน.ตำบลเมืองยาวและกศน.ตำบลห้างฉัตร