วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะครูบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร