วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะครูบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร